Zarząd

​AKADEMIA PIŁKARSKA MACIEJA MURAWSKIEGO

Adres do korespondencji:65-001 Zielona Góra ul. Grunwaldzka 34a/1
NIP 929-185-94-00 REGON – 081207761
e-mail: apmm.zg@wp.pl

Nr rachunku bankowego  70 2030 0045 1110 0000 0387 5450

Statut Stowarzyszenia jest dostępny w biurze rachunkowym Leroy & Łukasiewicz sp. j. przy ulicy  Armii Ludowej 2 w Zielonej Górze

Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508027