Aktualności

Szanowni Rodzice !!!

Jak z pewnością wiecie, zajęcia sportowe dla  dzieci i młodzieży są finansowane w Polsce głównie przez „budżety rodzinne”.

Nasza Akademia  podobnie. Otrzymujemy oczywiście, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, dotację z Miasta Zielona Góra oraz pomoc od naszych Sponsorów, którzy w obecnej sytuacji muszą poświecić wszystkie środki na potrzeby własnych pracowników .

Jednak największym wsparciem naszej działalności jesteście oczywiście Wy.

Stałym źródłem naszego przychodu, jak i większości klubów w Polsce, są składki członkowskie, które pozwalają nam regulować koszty związane z wynagrodzeniem trenerów, a także regulować zobowiązania publiczno-prawne, takie jak „ZUS”, podatki, czy obsługa księgowa. 

 Pozostałe  to wynajęcie i utrzymania bazy treningowej.

Obecny kryzys spowodował w wielu przypadkach wstrzymanie wpłat, czyli zaprzestanie regulowania zobowiązań za przynależność do naszego Stowarzyszenia. 

Chcemy uniknąć sytuacji, w której bylibyśmy zmuszeni do   rozwiązanie  umów  z naszymi trenerami.

 W chwili obecnej  starają się oni wypełniać obowiązki poprzez zadawanie zadań treningowych w oparciu o  filmy z ćwiczeniami do wykonania w domu. 

W  marcu niestety, byliśmy także zmuszeni pokryć  koszty związane z naszą działalnością. Czyli opłacić obiekty oraz faktury za zamówiony sprzęt treningowy.

Dość często zdarza się, że jesteśmy postrzegani przez osoby postronne, jako klub pobierający opłaty za treningi.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że  opłata u nas to składka członkowska, płatna  przez 12 miesięcy w roku.

Nasza  Akademia  ponosi stałe koszty z tytułu zawartych umów, utrzymania obiektów (boiska i hale sportowe), podatków, ZUS-u i wielu innych, niezależnie czy dziecko było na zajęciach, czy też nie, czy rodzic zapłacił, czy  nie. 

Zdajemy sobie naturalnie sprawę, jak obecne problemy  skomplikowały wszystkim codzienne życie i z jak trudnymi  warunkami  finansowymi przyjdzie nam się zmagać.Dlatego każdy przypadek chcielibyśmy analizować indywidualnie.

W związku powyższym, decyzją Zarządu APMM, zdecydowaliśmy się obniżyć składki członkowskie w miesiącu kwietniu o połowę, czyli do 60 złotych.

Dodatkowo każdy przypadek chcielibyśmy analizować indywidualnie.

Jeśli Ktoś straci pracę, utraci płynność finansową, czekamy na kontakt !

Cel dla NAS WSZYSTKICH musi być jeden... przetrwać ten trudny okres !!!

Zwracamy się zatem  do Państwa z  prośbą  o wyrozumiałość i bardzo dziękujemy WSZYSTKIM , którzy wspierają i będą Nas wspierać wpłatami  składek  członkowskich.

Zarząd APMM Zielona Góra